zwrotki (zwrotne potwierdzenie odbioru)

 

 

Nakład/ilość sztuk 5 000 10 000 20 000
cena za zł/netto za 1 tys. 160zł 150zł 140zł
       

Podane ceny zawierają wszystkie koszty łącznie z kosztami transportu.
Minimalny nakład 5 000 sztuk.

.