Blog

1.Rolki termiczne, termoczułe

Nazwa pochodzi od użytego surowca. Jest to papier o własnościach termoczułych nawinięty na szpulę (nazywaną też gilzą).

Papier reaguje intensywnie w temperaturach 80-130 C powodując czernienie pól pod wpływem energii cieplnej. Stosowane gramatury papiery w zależności od przeznaczenia i stosowanych typów urządzeń55 g/m2 60 g/m2 90 g/m2 90 g/m2. Papier termiczny (termoczuły) stosuje się do zapisów w termicznej technologii wykonywania wydruków w odróżnieniu od zapisu wymagającego tonerów lub taśm barwiących. Zapis termiczny ma przewagę na innymi technikami zapisu, gdyż nie wymaga stosowania odczynników barwiących papier. Wada- wrażliwy na podwyższone temperatury z tego względu wymaga specjalnych warunków przechowywania. Z reguły producenci surowców termicznych gwarantują 5 letni okres trwałości zapisów termicznych przy przechowywaniu papieru w temperaturach w zakresie 18 C, 25 C i przy wilgotności powietrza w zakresie 40 do 60%.

Należy unikać:

Przechowywania w temperaturach powyżej 40 C,
Kontaktu z polietylenem i podobnymi związkami,
Kontaktu z klejami rozpuszczalnikowymi.

Niezachowanie podanych warunków może powodować zanikanie zapisów.

Powszechnie do wydruków stosuje się papier termiczny w postaci rolek , rzadziej w postaci arkuszy. Szerokość taśmy papieru odpowiada wymaganiom urządzenie drukującego (drukarki). Przeciętnie szerokość taśmy papieru ma wymiary o 15 do 140 mm szerokości. Długość nawoju waha się od 1,5 do 180 m.

Stosuje się gilzy 12, 24 i 36 mm

Proces produkcji rolek jest procesem konfekcjonowania papieru. Polega na przewinięciu papieru termicznego z duże beli zwanej bobiną na gilzę z jednoczesnym cięciem wstęgi papieru na żądanym wymiar szerokości papieru. Bobiny mają wymiary szerokości 120 cm i średnicy 90 cm i dostarczane są z papierni. Podczas nawijania papieru na gilzę markowane są znaczniki końca papieru. Sygnalizują one, że na rolce pozostało mniej niż 3m taśmy. 

Rolki pakowane są w zgrzewki foliowe. Jednym z największych producentów papierów termicznych jako surowców jest niemiecka firma Koehler.

Papier termiczny nadaje się do zadruków w technice offsetowej. Zadrukowanie papieru nie wpływa na własności termiczne papieru. 

Zastosowanie rolek termicznych do wydruków:

paragonów fiskalnych,
faktur,
przekazów faxowych,
wskazań liczników energetycznych,
biletów parkomatowych,
biletów komunikacyjnych i wszelkiego rodzaju biletów wstępu,
zapisów wyników pomiarowych,
zapisów analiz medycznych, okulistycznych,
zapisów pomiarów wagowych,
zapisów terminali kart płatniczych.

rolki termiczne

2.Druki samokopiujące

Wspieramy polskich  producentów surowców samokopiujących i oni są  dostawcami surowców do produkcji wyrobów końcowych.

Surowce samokopiujące ze względu na strukturę chemiczną dzielą cię na trzy gatunki papierów

CB surowiec samokopiujący oddający używany na pierwszą warstwę kompletu. Ma właściwości przenoszenia odcisku i barwienia następnej warstwy .
CFB – surowiec samokopiujący przyjmujący i oddający używany przeważnie jako warstwa środkowa kompletów samokopiujących . Może być użyty jako warstwa pierwsza oraz ostatnia kompletu
CF surowiec samokopiujący przyjmujący używany wyłącznie jako ostatnia warstwa kompletu .
Surowce samokopiujące CB występują wyłącznie w kolorze białym ,Surowce samokopiujące CFB i CF mogą występować w kolorach białym żółtym , niebieskim, zielonym, różowym.

Gramatury jakie stosujemy to

CB – 56 /60/75g/m2
CFB 53 /60/80 g/m2
CF 57/75/175 g/m2
Głównym produktami samokopiującymi są bloczki samokopiujących, które składają się ze złożonych kompletów samokopiujących składających się z kliku arkuszy . Komplety mogą zawierać do pięciu arkuszy. Większa ilość arkuszy może pwodować , że zapisy na ostatnich arkuszach mogą być nieczytelne. Ilość kompletów w bloczku nie jest zestandaryzowana i może być dostosowana do potrzeb zamawiającego. Jednak typowy bloczek zawiera 100 kartek co dla bloczków z jednym oryginałem i jedną kopią  kopią oznacza 50 kompletów, dla jednego oryginału i dwóch kopii n33 komplety , orygnał i trzy kopie 25 kompletów, oryginał i cztery mkopie 20 kompletów,  Formaty druków samokopiujących mogą być dowolne ale ze względu na koszty wykonania  preferowane są standardowe formaty A3, A4, A5, DL A6, A7. Do wykonania końcowych produktów samokopiujących niezbędne są prace introligatorskie takie   jak: klejenie, zszywanie , numerowanie, perforowanie  itp. Możemy wykonać na drukach samokopiuących zmienne  kody kreskowe .

Druki samokopiujące

3.Etykiety termiczne samoprzylepne na rolce

Wystęują w wielkiej ilośc i rodzajów wymiarów dla tego trudno je usystematyzować. W naszej ofercie można znależć etykiety termiczn w najrdziej typowych rozmiarach , które utrzymywane sa na stanach magazynowych. Rodzaj produktu charakteryzują:

a/ wymiary etykiety (długość/szerokość)

b/ ilość etykiet na rolce (szpuli)

c/ średnica szpuli (głównie 40 mm)

Etykiety termiczne samoprzylepne na rolce