Blog

Rolki termiczne, termoczułe

Rolki termiczne

Nazwa pochodzi od użytego surowca. Jest to papier o własnościach termoczułych nawinięty na szpulę (nazywaną też gilzą).

Papier reaguje intensywnie w temperaturach 80-130 C powodując czernienie pól pod wpływem energii cieplnej. Stosowane gramatury papiery w zależności od przeznaczenia i stosowanych typów urządzeń55 g/m2 60 g/m2 90 g/m2 90 g/m2. Papier termiczny (termoczuły) stosuje się do zapisów w termicznej technologii wykonywania wydruków w odróżnieniu od zapisu wymagającego tonerów lub taśm barwiących. Zapis termiczny ma przewagę na innymi technikami zapisu, gdyż nie wymaga stosowania odczynników barwiących papier. Wada- wrażliwy na podwyższone temperatury z tego względu wymaga specjalnych warunków przechowywania. Z reguły producenci surowców termicznych gwarantują 5 letni okres trwałości zapisów termicznych przy przechowywaniu papieru w temperaturach w zakresie 18 C, 25 C i przy wilgotności powietrza w zakresie 40 do 60%.

Należy unikać:

Przechowywania w temperaturach powyżej 40 C,
Kontaktu z polietylenem i podobnymi związkami,
Kontaktu z klejami rozpuszczalnikowymi.

Niezachowanie podanych warunków może powodować zanikanie zapisów.

Powszechnie do wydruków stosuje się papier termiczny w postaci rolek , rzadziej w postaci arkuszy. Szerokość taśmy papieru odpowiada wymaganiom urządzenie drukującego (drukarki). Przeciętnie szerokość taśmy papieru ma wymiary o 15 do 140 mm szerokości. Długość nawoju waha się od 1,5 do 180 m.

Stosuje się gilzy 12, 24 i 36 mm

Proces produkcji rolek jest procesem konfekcjonowania papieru. Polega na przewinięciu papieru termicznego z duże beli zwanej bobiną na gilzę z jednoczesnym cięciem wstęgi papieru na żądanym wymiar szerokości papieru. Bobiny mają wymiary szerokości 120 cm i średnicy 90 cm i dostarczane są z papierni. Podczas nawijania papieru na gilzę markowane są znaczniki końca papieru. Sygnalizują one, że na rolce pozostało mniej niż 3m taśmy. 

Rolki pakowane są w zgrzewki foliowe. Jednym z największych producentów papierów termicznych jako surowców jest niemiecka firma Koehler.

Papier termiczny nadaje się do zadruków w technice offsetowej. Zadrukowanie papieru nie wpływa na własności termiczne papieru. 

Zastosowanie rolek termicznych do wydruków:

paragonów fiskalnych,
faktur,
przekazów faxowych,
wskazań liczników energetycznych,
biletów parkomatowych,
biletów komunikacyjnych i wszelkiego rodzaju biletów wstępu,
zapisów wyników pomiarowych,
zapisów analiz medycznych, okulistycznych,
zapisów pomiarów wagowych,
zapisów terminali kart płatniczych.

Rolki termiczne