Znormalizowane formaty papieru

Format Szeregi papieru
Zasadniczy Uzupełniające
A B C
obcięty mm nie obcięty mm
(tzw. surowy)
mm mm
A0 481 x 1189 860 x 1220
B0 1000 x 1414
C0 917 x 1297
A1 594 x 811 610 x 860
B1 707 x 1000
C1 648 x 917
A2 420 x 594 430 x 610
B2 500 x 707
C2 458 x 648
A3 297 x 420 305 x 430
B3 353 x 500
C3 324 x 458
A4 210 x 297 215 x 305
B4 250 x 353
C4 229 x 324
A5 148 x 210 152 x 215
B5 176 x 250
C5 162 x 229
A6 105 x 148 107 x 152
B6 125 x 176
C6 114 x 162
A7 74 x 105 76 x 107
B7 88 x 125
C7 81 x 114
A8 52 x 74 53 x 76
B8 62 x 88
C8 57 x 81