Druki samokopiujące

Druki samokopiujące drukowane są przez nas na bazie surowców samokopiujących głównie polskich producentów .

Surowce samokopiujące dzielą cię trzy rodzaje papierów

CB surowiec samokopiujący oddający używany na pierwszą warstwę kompletu. Ma właściwości przenoszenia odcisku i barwienia następnej warstwy .
CFB – surowiec samokopiujący przyjmujący i oddający używany przeważnie jako warstwa środkowa kompletów samokopiujących . Może być użyty jako warstwa pierwsza oraz ostatnia kompletu
CF surowiec samokopiujący przyjmujący używany wyłącznie jako ostatnia warstwa kompletu .
Surowce samokopiujące CB występują wyłącznie w kolorze białym ,Surowce samokopiujące CFB i CF mogą występować w kolorach białym żółtym , niebieskim, zielonym, różowym.

Gramatury jakie stosujemy to

CB – 56 /60/75g/m2
CFB 53 /60/80 g/m2
CF 57/75/175 g/m2
Wyroby samokopiujące występują głównie w postaci bloczków samokopiujących złożonych kompletów samokopiujących. Komplety mogą składać się do pięciu warstw .

Ilość kompletów w bloczku nie jest zestandaryzowana i może być dostosowana do potrzeb zamawiającego.

Formaty druków samokopiujących mogą być dowolne ale preferowane są standardowe formaty A3, A4, A5, DL A6, A7.

Bloczki samokopiujące podlegają pracom introligatorskim takim jak klejenie, zszywanie , numerowanie itp.

Druki samokopiujące