Wizytówki (druk w technice offsetowej)

WIZYTÓWKI

Wizytówki

Nakład/ilość kolorów 1 2 3
100 0,50 0,90 1,30
200 0.40 0,70 1,75

Podane ceny zawierają koszty druku w zł netto.
Nie zawierają kosztów przygotowania graficznego.

Do wyceny przyjęto papier jednostronnie powlekany 250g/m2.