Druki samokopiujące CMR, bloczki samokopiujące CMR cennik

Druki samokopiujące CMR na zamówiene z logiem klienta ,

BLOCZEK CMR A4 1+3        Bloczek CMR A4 1+4

Oryginał + Trzy kopie                 Oryginał + cztery kopie

80 kartek  20 kompletów      80 kartek 16 kompletów

kolory kartek :                           kolory kartek

biały ,żółty ,zielony ,różowy             biały ,żółty , zielony, niebieski, różowy.

Bloczek oryginał + 3 kopie      Bloczek oryginał + 4 kopie

   

cennik   NAKŁAD JEDNORAZOWY 100 BLOCZKÓW
cena w zł.netto za jed
ną sztukę.

Format/ilość kolorów 1 kolor 2 kolory 3 kolory
bez numeracji 7,50  9,50 11,00
z numeracją 9,90 11,90 15,50
       

 

cennik NAKŁAD JEDNORAZOWY 300 BLOCZKÓW
cena w zł  netto / za jedną sztukę.

Format/ilość kolorów 1 kolor 2 kolory 3 kolory
bez numeracji 6,80 9,00 10,30
z numeracją 9,30 11,50 12,80
       

BLOCZEK CMR WIELOKOPIA - wszystkie warstwy są równoważne w jednym kolorze

80 kartek w bloczku

(cana jednostkowa bloczka netto w zł.)

cennik NAKŁAD JEDNORAZOWY 100 BLOCZKÓW
cena w zł netto/ za jedną sztukę.

Format/ilość kolorów 1 kolor 2 kolory 3 kolory
bez numeracji 6,20 zł 8,00zł 10,00
z numeracją 8,70 10,50 12,50
       

cennik NAKŁAD JEDNORAZOWY 300 BLOCZKÓW
cena w zł.za jedną sztukę.

Format/ilość kolorów 1 kolor 2 kolory 3 kolory
bez numeracji 5,80 zł 7,20 zł 9,20 zł
z numeracją 8,30 9,70 11,70
       

Prace dodatkowe:

numerowanie
0,03 zł za wykonanie 1 numeru

numerowanie

perforacja
0,03 zł za wykonanie jednej perforacji

perforacja

kod kreskowy
(w zależności od rodzaju kodu)

kod kreskowy